Thức Tỉnh PET

Thức tỉnh Lv2, Lv3 dành cho Thú cưng Thỏ Ngọc & Kungfu Đại Hiệp

Chi tiết hiệu quả

Thú Cưng Thỏ Ngọc

Thức Tỉnh Chi Tiết
Thức Tỉnh 2-Thỏ Giảm Thương Giảm Thương +20%. Khi bị trúng đạn, chỉ chịu sát thương bằng 35% HP tối đa của bản thân. (Chỉ hiệu lực trong PVP)
Thức Tỉnh 2-Thỏ Chống Đỡ Phe ta tăng 50% Miễn Bạo, tăng 15% sát thương, duy trì 2 turn.
Thức Tỉnh 2-Thỏ Cầm Khiên Phe ta hồi 18% HP tối đa, nhận khiên bằng 15% HP tối đa của bản thân. Khiên duy trì 3 turn, dùng xong sẽ bỏ qua turn.
Thức Tỉnh 2-Thỏ Cứng Cựa Sát thương bạo kích phải chịu -40%, sát thương bạo kích đồng đội phải chịu -15%.
Thức Tỉnh 3-Thỏ Giảm Thương HP Tối Đa +10%, Giảm Thương +20%. Khi bị trúng đạn, chỉ chịu sát thương bằng 35% HP tối đa của bản thân. (Chỉ hiệu lực trong PVP)
Thức Tỉnh 3-Thỏ Chống Đỡ Kháng Bỏng +10%. Phe ta tăng 50% Miễn Bạo, tăng 15% sát thương, duy trì 2 turn.
Thức Tỉnh 3-Thỏ Cầm Khiên Kháng Bỏng +10%. Phe ta hồi 18% HP, nhận Khiên Chắn bằng 15% HP tối đa của bản thân, Khiên Chắn duy trì 3 turn. Sau khi dùng, sẽ bỏ qua turn.
Thức Tỉnh 3-Thỏ Cứng Cựa Kháng Xuyên Giáp +8%. Bản thân giảm 40% ST Bạo phải chịu, đồng đội giảm 15% ST Bạo phải chịu.

Thú cưng Kungfu Đại Hiệp

Thức Tỉnh Chi Tiết
Thức Tỉnh 2-Tư Thế Phòng Thủ Xuất Chiêu: Mai Rùa. Trong turn, sau khi khi dùng "PASS", sẽ khởi động Tư Thế Phòng Thủ, sát thương phải chịu -30%, sát thương bạo kích phải chịu -60%, duy trì 2 turn, tăng thêm 2 MP.
Thức Tỉnh 2-Tư Thế Tấn Công Xuất Chiêu: Thần Tốc. Turn này chắc chắn kích hoạt Thần Tốc, tăng 40% tốc độ tấn công. Trong turn kích hoạt Thần Tốc, thể lực giảm còn 80, duy trì 1 turn, tăng thêm hiệu quả Miễn Kháng, duy trì 2 turn. 
Thức Tỉnh 2-Chuyên Gia Võ Thuật Mỗi khi Xuất Chiêu, hồi 3 MP, kích hoạt hiệu quả Tuyệt Địa Phản Kích, mỗi mất 1% HP tối đa, sẽ tăng 1.3% sát thương gây ra (Tối đa tăng 80%, duy trì 1 turn).
Thức Tỉnh 3-Tư Thế Phòng Thủ Kháng Xuyên Giáp +8%. Xuất Chiêu: Mai Rùa. Trong turn, sau khi khi dùng "PASS", sẽ khởi động Tư Thế Phòng Thủ, sát thương phải chịu -30%, sát thương bạo kích phải chịu -60%, duy trì 2 turn, tăng thêm 2 MP.
Thức Tỉnh 3-Tư Thế Tấn Công Kháng Bỏng +10%. Xuất Chiêu: Thần Tốc. Turn này chắc chắn kích hoạt Thần Tốc, tăng 40% tốc độ tấn công. Trong turn kích hoạt Thần Tốc, thể lực giảm còn 80, duy trì 1 turn, tăng thêm hiệu quả Miễn Kháng, duy trì 2 turn. 
Thức Tỉnh 3-Chuyên Gia Võ Thuật Kháng Xuyên Giáp +8%. Mỗi khi Xuất Chiêu, hồi 3 MP, kích hoạt hiệu quả Tuyệt Địa Phản Kích, mỗi mất 1% HP tối đa, sẽ tăng 1.3% sát thương gây ra (Tối đa tăng 80%, duy trì 1 turn).

-------------------
❤ Chơi ngay không cần cài đặt: http://idgunny.360game.vn/quick-play
❤ Tham gia Group cộng đồng để hóng tin Hot và cùng anh chị em nhà Gà hàn huyên tâm sự: https://www.facebook.com/groups/gunny.360game.vn/