Nạp Xu Tích Lũy 3 Chọn 1 [15.09 - 21.09]

 Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu,... Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG NẠP XU TÍCH LŨY 3 CHỌN 1

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 15.09.2022.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 21.09.2022.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu,... có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSLHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Phiếu Tái Lập Tu Luyện 3
Mảnh Ngọc Lam 5
Khiên Gà
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2 Tiêu Thần - Cấp 3/Full +50
Vũ khí tạm thời
7 ngày
1
Mảnh Ngọc Lam 5
Thuốc Ma Pháp 10
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSLHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Hồn Bảo Vệ 20
Phù Hiệu Thường-VK Phụ 1
Mảnh Ngọc Lam 10
GÓI QUÀ 2 Danh Hiệu: Hương Sen
30 ngày
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 5
Hắc Diệu 10
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSLHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Tam Sinh Thạch 2
Cánh Xương - 47-47-47-47 - Không thể gia hạn
8 ngày
1
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
GÓI QUÀ 2 Bao tay Athena +2 - Vĩnh viễn 1
Hồn Bảo Vệ 50
Châu Báu Hàn Băng-Thường 1
GÓI QUÀ 3 Cánh Xương - 47-47-47-47 - Không thể gia hạn
8 ngày
1
Phù Hiệu Ưu Tú-Vũ khí phụ 1
Nhẫn Athena +2 (Vĩnh viễn) 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSLHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Tam Sinh Thạch 3
Quyển Phù Hiệu-Nón-Hoàn Mỹ 1
Túi quà bạch kim Vòng xoáy thời gian 1
GÓI QUÀ 2 Quyển Phù Hiệu-Áo-Hoàn Mỹ 1
Túi quà bạch kim ngũ thần binh  1
Thuốc Tăng Tư Chất 1
GÓI QUÀ 3 Sổ Tay Thám Hiểm-Điểm Đấu 20
Hắc Diệu 10
Rương Ấn Hoàn Mỹ 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSLHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Thức Tỉnh 3
Túi quà bạch kim Vòng xoáy thời gian 2
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ 1
GÓI QUÀ 2 Thẻ triệu hồi Phi Long (Vĩnh viễn) 1
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Hoàn Mỹ 1
Túi quà bạch kim ngũ thần binh  2
GÓI QUÀ 3 Trùng Sinh Đơn 12
Rương Ấn Hoàn Mỹ 2
Ma Thạch Nhị Thánh-Siêu Việt 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSLHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Vương Miện Rực Lửa-Ưu Tú 1
Dây Chuyền: S-Athena
7 ngày
1
Ngọc-HP 1
GÓI QUÀ 2
Rương Thức Tỉnh Thỏ Ngọc 1
Đá Luyện Hóa 40
Hổ Tai To (Vĩnh viễn) 1
GÓI QUÀ 3

Túi Thời Trang Phong Cách Ai Cập (mới) 1
Túi Thời Trang Truyền Thuyết (mới) 1
Thần Hộ Mệnh 4 Sao 1
Ngọc-Phòng Thủ 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSLHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Thẻ triệu hồi Đậu (Vĩnh viễn) 1
Trứng PET 5 Sao
Ngẫu nhiên nhận: Gà Con 5 sao x1, Kiến Xanh Nhỏ 5 sao x1, Đấu Sĩ 5 sao x1, Mầm Xanh 5 sao x1, Gà Con Hung Dữ 5 sao x1, Kiến Lửa Nhỏ 5 sao x1, Đấu Sĩ Hiếm 5 sao x1, Mầm Xanh Lấp Lánh 5 sao x1.
1
Ngọc-May Mắn 1
GÓI QUÀ 2
Túi Thời Trang Phong Cách Ai Cập (mới) 1
Túi Thời Trang Truyền Thuyết (mới) 1
Rương Thức Tỉnh Kim Xà 1
Ngọc-Ma Công 1
GÓI QUÀ 3

Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh CAO: Gió-Đất 1
Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh (Ngẫu Nhiên) 1
Ngọc-Ma Kháng 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSLHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Túi Quà 4 Linh Nguyên 5
SUPER-Lồng Đèn
7 ngày
1
Thẻ triệu hồi Tiểu Thần (Vĩnh viễn) 1
GÓI QUÀ 2
Ma Thạch Tứ Tượng-Siêu Việt 2
Thỏ Ngọc 5 Sao 1
Rương Thức Tỉnh Thỏ Ngọc 2
GÓI QUÀ 3

Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh-Cao (Ngẫu Nhiên) 2
Rương Ấn Siêu Việt 1
Túi Quà 4 Linh Nguyên 5

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSLHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Danh Hiệu: Thành Chủ Hà Nội
30 ngày
1
Nhẫn 10 Tuổi +5
7 ngày
1
Thẻ Phụ Kiện Hổ Răng Kiếm (Vĩnh viễn) 1
GÓI QUÀ 2
Danh Hiệu: Thành Chủ Hà Nội
30 ngày
1
Bò Sữa Trái Tim (Vĩnh viễn) 1
Vòng Tay 10 Tuổi +5
7 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Danh Hiệu: Thành Chủ Hà Nội
30 ngày
1
Quà Trang Phục Phong Cách Ai Cập 1
Trùng Sinh Đơn 200

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSLHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Thẻ Phụ Kiện Cá Voi Xanh (365 ngày) 1
Đá Dung Hợp 20
Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt-Ngẫu Nhiên 1
GÓI QUÀ 2
Legend - Pháo Hoa (Vĩnh viễn) 1
Đá Dung Hợp 20
Thần Hộ Mệnh 5 Sao 1
GÓI QUÀ 3

Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 1
Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt-Ngẫu Nhiên 1
Túi Quà 4 Linh Nguyên 10

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSLHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 LEGEND-GunPhone (Vĩnh viễn) 1
Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt-Ngẫu Nhiên 1
Pha Lê Linh Hồn 4000
GÓI QUÀ 2
LEGEND-Vua Mèo (Vĩnh viễn) 1
Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 1
Đá Luyện Hóa 1500
GÓI QUÀ 3

Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 1
Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt-Ngẫu Nhiên 1
Túi Quà 4 Linh Nguyên 20

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSLHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Huyền Vũ 5 Sao 1
Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt-Ngẫu Nhiên 1
Pha Lê 7 Màu 300
GÓI QUÀ 2
Thẻ Voi Chín Ngà (Vĩnh viễn) 1
Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 2
Thuốc Tăng Tư Chất 30
GÓI QUÀ 3

Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 2
Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt-Ngẫu Nhiên 1
Túi Quà 4 Linh Nguyên 30
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSLHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Vòng Tay 13 Tuổi +7
7 ngày
2
Đá Thức Tỉnh 250
Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 3
GÓI QUÀ 2 Nhẫn 13 Tuổi +7
7 ngày
2
Đá Thức Tỉnh 250
Ma Thạch Tứ Tượng-Truyền Thuyết 5

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Trong thời gian sự kiện, Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.