Thăng13Tuổi- Gà 13 Tuổi đã trúng
Phượng Hoàng Lửa 5 Sao
Bơm- Gà 13 Tuổi đã trúng
Rồng Băng 5 Sao
BÌNHPHƯƠNG- Gà Táo đã trúng
LEGEND-Rìu Thần
꧁DuyAnh89꧂- Gà Xe Kem đã trúng
Phượng Hoàng Lửa 5 Sao
⛱ĐíVàőLớp❄- Gà Trạng Nguyên đã trúng
Phượng Hoàng Lửa 5 Sao
Luffy- Gà 13 Tuổi đã trúng
LEGEND-Rìu Thần
BlssMee- Gà 13 Tuổi đã trúng
Rồng Băng 5 Sao
DucHa21- Gà Kỳ Bí đã trúng
LEGEND-Rìu Thần
AnhThanhNien- Gà 13 Tuổi đã trúng
Rồng Băng 5 Sao
☪ườทg ₭hướt- Gà Pop đã trúng
LEGEND-Rìu Thần
sipper- Gà Trạng Nguyên đã trúng
Rồng Băng 5 Sao
TheHung- Gà 13 Tuổi đã trúng
LEGEND-Rìu Thần
ঌßäbÿ✪Shärk❖︵- Gà 13 Tuổi đã trúng
LEGEND-Rìu Thần
Imkill- Gà 13 Tuổi đã trúng
LEGEND-Rìu Thần
๖Phước๖♡- Gà 13 Tuổi đã trúng
SUPER-Rìu Thần
๖Phước๖♡- Gà 13 Tuổi đã trúng
SUPER-Rìu Thần
ঌßäbÿ✪Shärk❖︵- Gà 13 Tuổi đã trúng
LEGEND-Rìu Thần
Nerø- Gà 13 Tuổi đã trúng
SUPER-Rìu Thần
︵30Dec- Gà Trạng Nguyên đã trúng
SUPER-Rìu Thần
ThanhAnh- Gà 13 Tuổi đã trúng
SUPER-Rìu Thần
๖²⁴ʱGà13t❣- Gà 13 Tuổi đã trúng
SUPER-Rìu Thần
Imkill- Gà 13 Tuổi đã trúng
LEGEND-Rìu Thần