Thẩm Lãng- Gà Thần Trăng đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
Red³⁰- Gà Bán Diêm đã trúng
Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao
Hạng Vũ- Gà Nông Trại đã trúng
PET Quỷ Vương 5 Sao
ᏰimᏰim- Gà Hóa Thần đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
TLinhChưa18- Gà Nón Rơm đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
➳ĐC♔PoohPi♡- Gà Nón Rơm đã trúng
Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao
➳ĐC♔PoohPi♡- Gà Nón Rơm đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
KẹoHồLô- Gà Nhân Duyên đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
ᏰimᏰim- Gà Hóa Thần đã trúng
Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao
兵- Gà Nón Rơm đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
Cross- Gà Thần Trăng đã trúng
PET Quỷ Vương 5 Sao
➳ĐC♔Hiie✦- Gà Nón Rơm đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
ℋℯ- Gà Hào Quang đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
tiểմɓạɕհƘίểʍ- Gà Thiện Xạ 3 đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
иσвιтα- Gà Naruto đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
ღMaPhimღ- Gà Thần Trăng đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
Cross- Gà Thần Trăng đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
๖ۣۜLan✿๖ۣۜAnh - Gà Mặt Trăng đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
PằngChíu - Gà 2024 đã trúng
PET Quỷ Vương 5 Sao
☜✞n - Gà Teen đã trúng
Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao
✿♥Bống♥✿ - Gà Long Chiến đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
ʜᵒ̀ᵃᴘʰᵒ̀ᴍᵃ̃ - Gà Long Chiến đã trúng
PET Quỷ Vương 5 Sao
ʜᵒ̀ᵃᴘʰᵒ̀ᴍᵃ̃ - Gà Long Chiến đã trúng
LEGEND-Quạt Tiên
Đang chờ đã trúng
Đang chờ
Đang chờ đã trúng
Đang chờ