Sự kiện gồm 3 hoạt động chính:


I. VÒNG QUAY MAY MẮN:


Gunner tham gia vòng quay may mắn sẽ ngẫu nhiện nhận 1 trong các phần thưởng sau đây:

STTPHẦN THƯỞNGSỐ LƯỢNG
1

hacid

Quỷ Vương 5 Sao

1
2

hacid

Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao

1
3

hacid

LEGEND-Quạt Tiên

1
4

hacid

Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP 5-Sao

1
5

hacid

Đá Tín Nhiệm

50
6

hacid

Châu Báu Sát Lv17

2
7

hacid

Trùng Sinh Đơn

50
8

hacid

Đá Hóa Thần

2


II. THƯỞNG BXH VÒNG QUAY:


Trong thời gian sự kiện diễn ra, TOP 10 Gunner có số lần quay nhiều nhất sẽ nhận được thêm phần thưởng BXH.


Phần thưởng sẽ được gửi qua thư sau khi sự kiện kết thúc 3-5 ngày.

STTPHẦN THƯỞNGHÌNH ẢNH
HẠNG 1

Tùy chọn nhận
Thẻ Phụ Kiện Hỏa Hổ Thần (Vĩnh viễn) x1
hoặc

Thẻ Phụ Kiện Hỏa Long Thần (Vĩnh viễn) x1

hacid
Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn hacid
Danh hiệu: Thợ Săn Thần Thoại x1
(150-150-150-150, 60 ngày)
hacid
Tượng Gunny PC Thợ Săn Thần Thú 2024 (Mới) hacid
HẠNG 2 Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (Vĩnh viễn) x1 hacid
Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn hacid
Danh hiệu: Thợ Săn Huyền Thoại x1
(100-100-100-100, 60 ngày)
hacid
Tượng Gunny PC Thợ Săn Thần Thú 2024 (Mới) hacid
HẠNG 3 Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (365 ngày) x1 hacid
Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn hacid
Danh hiệu: Thợ Săn Sử Thi x1
(50-50-50-50, 60 ngày)
hacid
Tượng Gunny PC Thợ Săn Thần Thú 2024 (Mới) hacid
HẠNG 4-5  Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (60 ngày) x1 hacid
Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn hacid
HẠNG 6-10 Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (60 ngày) x1 hacid
Linh Bảo Siêu Việt-Tùy Chọn hacid

III. THƯỞNG TÍCH LŨY SỐ LẦN QUAY

Gunner tích lũy số lần quay sẽ nhận thêm các phần thưởng sau:

SỐ LẦN QUAYPHẦN THƯỞNGSỐ LƯỢNGGIỚI HẠN NHẬNHÌNH ẢNH
20 Rương Phụ Kiện Thú Lv3 (vĩnh viễn) 1 Nhận 1 lần hacid
50 Rương vũ khí LEGEND 287-SVIP 1 Nhận 1 lần hacid
100 Túi Tùy Chọn Trang Bị 14 Tuổi 1 Nhận 1 lần hacidhacid
250

Túi Quà PET Chí Tôn

(Đổi thưởng nhận 1 trong các phần thưởng: Kungfu Đại Sư, Phượng Hoàng Lửa, Hỏa Khuyển, Rồng Băng Giá, Bạch Diệm Thánh Hổ, LEGEND-Phượng Âm Cửu Thiên)

1 Nhận 1 lần hacid

 

Thu thậpTùy Chọn Đổi Thưởng
Túi Quà PET Chí Tôn Vũ khí mới: LEGEND-Phượng Âm Cửu Thiên (St289) x1
Túi Kungfu Đại Sư 5 Sao (Không khóa) x1
Túi Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao (Khóa) x1
Túi Hỏa Khuyển 5 Sao (Không khóa) x1
Túi Phượng Hoàng Lửa 5 Sao (Không khóa) x1
Túi Rồng Băng 5 Sao (Không khóa) x1