Ba hạng mục phần thưởng của sự kiện Săn PET Chí Tôn – Nhận Quà Sưởi Ấm gồm có:

THƯỞNG VÒNG QUAY MAY MẮN

Gunner tham gia Vòng Quay May Mắn, sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:

Phần thưởng SL

Phượng Hoàng Lửa 5 Sao
1

Hỏa Khuyển 5 Sao
1

Châu Báu Hàn Băng-Siêu Việt
1

Rương Ấn Siêu Việt
1

Đá Khắc
40

Đá Thức Tỉnh
2

Hắc Diệu
8

Mảnh Ngọc Lam
25

THƯỞNG BXH VÒNG QUAY MAY MẮN

Trong thời gian sự kiện, TOP 10 Gunner có số lần quay nhiều nhất sẽ nhận được thêm phần thưởng BXH.

Phần thưởng sẽ được gửi qua thư sau khi sự kiện kết thúc 3-5 ngày.

THƯỞNG BXH SỐ LẦN QUAY
HẠNG 1
Thẻ Phụ Kiện Hỏa Hổ Thần (Vĩnh viễn) x1

Danh hiệu: Thợ Săn Thần Thoại x1 (150-150-150-150, 60 ngày)

Tượng Gunny PC Thợ Săn Huyền Thoại x1.
HẠNG 2
Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (Vĩnh viễn) x1

Danh hiệu: Thợ Săn Huyền Thoại x1 (100-100-100-100, 60 ngày)

Tượng Gunny PC Thợ Săn Huyền Thoại x1.
HẠNG 3
Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (365 ngày) x1

Danh hiệu: Thợ Săn Sử Thi x1 (50-50-50-50, 60 ngày)

Tượng Gunny PC Thợ Săn Huyền Thoại x1.
Hạng 4-5
Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (60 ngày) x1
Hạng 6-10
Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (30 ngày) x1

THƯỞNG TÍCH LŨY LẦN QUAY ĐỔI QUÀ

Gunner tích lũy số lần quay sẽ nhận thêm được phần thưởng như sau:

Số lần quay Phần thưởng Số lượng Giới hạn nhận
25

Thời trang mới Dạ Vũ/Phi Vũ
1 Nhận 1 lần
100
Vòng Tay 13 Tuổi +5
1 Nhận 1 lần
250
Phượng Hoàng Lửa 5 Sao
1 Nhận 1 lần
500
Thẻ Cún Đại Ca (Vĩnh Viễn)
1 Nhận 1 lần