Sự kiện gồm 3 hoạt động chính:


I. VÒNG QUAY MAY MẮN:


Gunner tham gia vòng quay may mắn sẽ ngẫu nhiện nhận 1 trong các phần thưởng sau đây:

STT PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1

hacid

Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao

1
2

hacid

Hỏa Khuyển 5 Sao

1
3

hacid

LEGEND-Gậy Kỳ Lân

1
4

hacid

Rương Ấn Siêu Việt-5 Sao

1
5

hacid

Châu báu Sát Lv17

2
6

hacid

Mảnh Ngọc Lam

30
7

hacid

Hắc Diệu

8
8

hacid

Đá Thức Tỉnh

2


II. THƯỞNG BXH VÒNG QUAY:


Trong thời gian sự kiện diễn ra, TOP 10 Gunner có số lần quay nhiều nhất sẽ nhận được thêm phần thưởng BXH.


Phần thưởng sẽ được gửi qua thư sau khi sự kiện kết thúc 3-5 ngày.

STT PHẦN THƯỞNG HÌNH ẢNH
HẠNG 1 Thẻ Phụ Kiện Hỏa Hổ Thần (Vĩnh viễn) x1 hacid
Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn hacid
Danh hiệu: Thợ Săn Thần Thoại x1
(150-150-150-150, 60 ngày)
hacid
Tượng Gunny PC Thợ Săn Thần Thú 2023 (Mới) hacid
HẠNG 2 Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (Vĩnh viễn) x1 hacid
Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn hacid
Danh hiệu: Thợ Săn Huyền Thoại x1
(100-100-100-100, 60 ngày)
hacid
Tượng Gunny PC Thợ Săn Thần Thú 2023 (Mới) hacid
HẠNG 3 Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (365 ngày) x1 hacid
Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn hacid
Danh hiệu: Thợ Săn Sử Thi x1
(50-50-50-50, 60 ngày)
hacid
Tượng Gunny PC Thợ Săn Thần Thú 2023 (Mới) hacid
HẠNG 4-5  Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (60 ngày) x1 hacid
Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn hacid
HẠNG 6-19 Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (60 ngày) x1 hacid
Linh Bảo Siêu Việt-Tùy Chọn hacid

III. THƯỞNG TÍCH LŨY SỐ LẦN QUAY

Gunner tích lũy số lần quay sẽ nhận thêm các phần thưởng sau:

SỐ LẦN QUAY PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG GIỚI HẠN NHẬN HÌNH ẢNH
25 Super-Gậy Kỳ Lân 1 Nhận 1 lần hacid
50 Vòng tay 13 Tuổi +5 (Vĩnh viễn) 1 Nhận 1 lần hacid
100 Thẻ Phụ Kiện Bạch Kỳ Mã (Vĩnh viễn) 1 Nhận 1 lần hacid
250 Túi Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao
(Đổi thưởng nhận 1 trong các PET: Kungfu Đại Sư, Phượng Hoàng Lửa, Hỏa Khuyển, Rồng Băng Giá 5 Sao)
1 Nhận 1 lần hacid