Bước 1: Tại trang sự kiện Gunner nhấn vào nút Tham Gia bên trái vào vòng quay.


Bước 2: Đăng nhập tài khoản bạn tham gia vòng quay.


Bước 3: Cập nhật thông tin cá nhân, vui lòng cập nhật đúng thông tin để có thể nhận quà hiện vật. Chọn đúng máy chủ và nhân vật tham gia sự kiện.

Bước 4: Tại giao diện vòng quay, nhấn chọn “Nhận lượt” để nhận lượt quay vòng quay.


Bước 5: Tại giao diện nhận lượt, nhấn “Nhận ngay” để nhận được lượt quay. Nếu chưa có lượt quay, bạn có thể tiến hành nạp xu để nhận lượt quay, Nạp 2000 Xu/ 1 lượt quay.


Bước 6: Khi đã nhận được lượt quay, bạn đến vòng quay và tiến hành quay thưởng 1 lần hoặc 10 lần (phần thưởng ingame: Sẽ được gửi trực tiếp vào nhân vật của bạn).

Bước 7: Tích lũy lượt quay sẽ nhận thêm quà, nhấn vào “ĐỔI QUÀ” để nhận quà tích lũy lượt quay. Đạt điều kiện nhận thưởng và nhận thưởng, thưởng sẽ gửi qua thư ingame.