Sự kiện gồm 3 hoạt động chính:


I. VÒNG QUAY MAY MẮN:


Gunner tham gia vòng quay may mắn sẽ ngẫu nhiện nhận 1 trong các phần thưởng sau đây:

STT PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1

hacid

Quỷ Vương 5 Sao

1
2

hacid

Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao

1
3

hacid

Đá Tín Nhiệm

50
4

hacid

Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP 5-Sao

1
5

hacid

Châu báu Sát Lv17

2
6

hacid

Thẻ phụ kiện Rồng Vương (Vĩnh Viễn)

1
7

hacid

Trùng Sinh Đơn

50
8

hacid

Đá Ấn Linh Hồn

30


II. THƯỞNG BXH VÒNG QUAY:


Trong thời gian sự kiện diễn ra, TOP 10 Gunner có số lần quay nhiều nhất sẽ nhận được thêm phần thưởng BXH.


Phần thưởng sẽ được gửi qua thư sau khi sự kiện kết thúc 3-5 ngày.

STT PHẦN THƯỞNG HÌNH ẢNH
HẠNG 1 Thẻ Phụ Kiện Hỏa Hổ Thần (Vĩnh viễn) x1 hacid
Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn hacid
Danh hiệu: Thợ Săn Thần Thoại x1
(150-150-150-150, 60 ngày)
hacid
Tượng Gunny PC Thợ Săn Thần Thú 2023 (Mới) hacid
HẠNG 2 Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (Vĩnh viễn) x1 hacid
Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn hacid
Danh hiệu: Thợ Săn Huyền Thoại x1
(100-100-100-100, 60 ngày)
hacid
Tượng Gunny PC Thợ Săn Thần Thú 2023 (Mới) hacid
HẠNG 3 Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (365 ngày) x1 hacid
Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn hacid
Danh hiệu: Thợ Săn Sử Thi x1
(50-50-50-50, 60 ngày)
hacid
Tượng Gunny PC Thợ Săn Thần Thú 2023 (Mới) hacid
HẠNG 4-5  Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (60 ngày) x1 hacid
Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn hacid
HẠNG 6-10 Thẻ Phụ Kiện Băng Hổ Thần (60 ngày) x1 hacid
Linh Bảo Siêu Việt-Tùy Chọn hacid

III. THƯỞNG TÍCH LŨY SỐ LẦN QUAY

Gunner tích lũy số lần quay sẽ nhận thêm các phần thưởng sau:

SỐ LẦN QUAY PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG GIỚI HẠN NHẬN HÌNH ẢNH
20 Rương Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 1 Nhận 1 lần hacid
50 Túi Tùy Chọn Linh Bảo-Siêu Việt 1 Nhận 1 lần hacid
100 Nhẫn 14 Tuổi +5 1 Nhận 1 lần hacid
250

Túi Quà PET Chí Tôn-Siêu

(Đổi thưởng nhận 1 trong các phần thưởng:  Quỷ Vương, Kungfu Đại Sư, Phượng Hoàng Lửa, Hỏa Khuyển, Rồng Băng Giá, Bạch Diệm Thánh Hổ, LEGEND-Phượng Âm Cửu Thiên)

1 Nhận 1 lần hacid

 

Thu thập Tùy Chọn Đổi Thưởng
Túi Quà PET Chí Tôn Vũ khí mới: LEGEND-Phượng Âm Cửu Thiên (St289) x1
Quỷ Vương 5 Sao (Khóa) x1
Túi Kungfu Đại Sư 5 Sao (Không khóa) x1
Túi Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao (Khóa) x1
Túi Hỏa Khuyển 5 Sao (Không khóa) x1
Túi Phượng Hoàng Lửa 5 Sao (Không khóa) x1
Túi Rồng Băng 5 Sao (Không khóa) x1